Biblioteksforeningen Vedersø

Stiftet den 18. februar 2013

Før logen blev oprettet, har den frimureriske litteratur været en vigtig
del af brødrenes arbejde
Ved logens stiftelse havde ÆBr. Svend Aage Vedersø en samling af
frimurerisk litteratur som gennem donationer og private indkøb over
årene voksede til over 1000 registrerede emner, med en stor del på
fremmed sprog
Samlingen består foruden af kendt frimurer litteratur, også af blade fra
danske og udenlandske loger, samt fra emner fra forskningsloger og
mange med dedikation fra giverne.
Efter ÆBr. Svend Aage Vedersø’s død modtog Cirklens Centrum den
uvurderlige samling fra arvingerne, og materialet er nu sikkert anbragt
i et tørt lejet lokale som er placeret over normalt vejniveau, dvs. det
forventes at være sikret mod oversvømmelse

Der er dannet en biblioteksforening som arbejder med at opdatere
registreringen af de mange emner, således at vi får oprettet et system der
gør det muligt at udlåne til brødre både fra Cirklens Centrum og andre
anerkendte loger
Det er først gennem arbejdet med opdatering af registreringen det vir-
kelig viser sig hvilket fantastisk arbejdeÆBr. Svend Aage Vedersø
har udført.
Vi har en samling af frimurerisk litteratur som på mange
områder langt overgår hvad man kan forvente at finde i en loge som
kun har eksisteret i 20 år, og vi vil gøre vores bedste for at dette mate-
riale bliver sikret for eftertiden og på samme tid gjort tilgængeligt.