Starten på Cirklens Centrum

Nogle aktive brødre fra Odder tog i foråret 1990 initiativ til at oprette en broderkreds, som fik navnet “Frimurer-Broderkredsen i Odder & Omegn”.

Denne broderkreds udviklede sig i de følgende år så meget, at den kunne danne baggrund for oprettelse af vor Frimurerloge “Cirklens Centrum” Nr 840 den 15 oktober 1994.

Disse flittige brødre, sammen med et antal brødre fra Horsens logerne “Bertel Thorvaldsen til Håbet” og “Lysets Genius” som velvilligt stillede sig til rådighed, kan vi brødre som senere blev optaget i Odder, takke for deres udholdende arbejde, hvorved vi alle i 2014 kunne fejre logens 20 års fødselsdag.