Frimureriets historie

Frimureriets historie i Danmark, beskrives i Det Danske Frimurer Laug således :

Frimureri stammer oprindeligt fra England, men er på ingen måde begrænset til England eller de Britiske Øer. Det er udbredt over den ganske verden med ca. 120 storloger, som alle er anerkendte af Den Forenede Storloge af England. Herudover findes der rundt omkring i verden et antal storloger, som ikke er anerkendte af Den Forenede Storloge af England.

Frimureri kom til Danmark i 1743 i den oprindelige engelske udformning, men frimureriets form blev ændret på grund af påvirkninger fra Tyskland, Frankrig og Sverige. Disse ændringer varede til sidst i 1920’erne, hvor det engelske frimureri blev genindført, således som det var meningen fra begyndelsen.

Det Danske Frimurerlaug ønskede imidlertid, at blive anerkendt af Den Forenede Storloge af England og dermed være en del af det verdensomspændte frimureri.

Derfor underskrev Det Danske Frimurerlaug i 1961, en overenskomst med Den Danske Frimurerorden, der – trods dens overgang til det kristne svenske system – har bibeholdt Den Forenede Storloge af Englands anerkendelse.

I 1992 blev Det Danske Frimurerlaug´s ritual igen revideret, og ændrede samtidig betegnelsen til Det Danske Frimurerlaug af Gamle Frie og Antagne Murere.

Efter denne revision var ritualet nu i overensstemmelse med det anvendte engelske Emulation Ritual og hurtig derefter også dets konstitutionsbog, så den var i overensstemmelse med Englands Book of Constitutions.

 

Hvad er frimureriet så?

I Det Danske Frimurerlaug af Gamle Frie og Antagne Murere (DDFL) arbejder vi efter det mest udbredte frimureriske system i verden, nemlig det engelske.
Laugsfrimureriet kunne i 2017 fejre sit 300 år i den nuværende form.

Som frimurer bliver du en del af et af verdens ældste, sekulære – det vil sige ikke-kirkelige broderskaber. Det er et broderskab af mænd, der beskæftiger sig med de åndelige værdier i tilværelsen  og som kontinuerligt arbejder på at forbedre deres egen moralske adfærd.
Af samme grund betegnes frimureriet som et moralsystem.

Igennem en lang række af rituelle oplevelser belæres, opmuntres og hjælpes medlemmerne, efter frimureriets ældgamle forskrifter, i at til stadighed forbedre sig selv moralsk og derved søge at blive bedre, mindre egoistiske og mere næstekærlige medmennesker.
Alt dette gennem det gamle murer- og stenhuggerfags værktøjer som allegoriske og symbolske vejvisere.